Zabezpečovacie systémy

Ponúkame profesionálne služby v oblasti ochrany Vášho majetku. Spolupracujeme s oddelením ochrany objektov Polície SR a Vaše objekty dokážeme pripojiť aj na pult centralizovanej ochrany. Pre informácie ohľadom zabezpečenia objektu využite prosím uvedené kontakty.

Zabezpečovacie systémy pre hlásenie narušenia vniknutia do objektu (v skratke EZS – elektronická zabezpečovacia signalizácia) patria v dnešnej dobe už k bežnému štandardu  výbavy rodinných domov, obchodov a iných prevádzok. Vďaka už dnes prijateľnej cenovej relácii sú tieto systémy čoraz rozšírenejšie. V neposlednom rade prispieva ku čoraz častejším dopytom po inštalácii zabezpečovacích systémov aj “doba zlodejov”, kedy sú objasňovania vlámaní do objektov každodennou prácou policajných vyšetrovacích technikov.

Elektronický zabezpečovací systém je možné nainštalovať do každého priestoru, interiéru aj exteriéru. Ideálnym prípadom je príprava na inštalácie už počas samotného budovania objektu, kedy je vhodné navrhnúť najlepšie riešenie zabezpečenia a ochrany vzhľadom na charakter priestoru v spojení s rôznymi bezpečnostnými pravidlami noriem a vyhlášok o ochrane objektov.

Základnom inštalácie EZS je pri novovznikajúcich objektoch príprava potrebnej kabeláže, pomocou ktorej budú nainštalované prvky zabezpečovacieho systému komunikovať v ako jeden spolupracujúci celok. Ak potrebujete zabezpečiť už existujúci objekt zabezpečovací systém sa dá jednoducho nainštalovať pomocou bezdrôtových, rádiových komponentov, ktoré v dnešnej dobe taktiež spĺňajú tie najprísnejšie bezpečnostné technické požiadavky pre ochranu priestorov voči narušeniu.

Zabezpečovací systém neposkytuje užívateľovi len ochranu objektu pred vniknutím nežiaducej osoby, ale sú aj nástrojom pre lepší pocit bezpečia po iných stránkach. Zabezpečovací systém navrhnutý efektívne dokáže napríklad pomocou komunikátora GSM upozorniť užívateľa objektu na prípadné vzniknuté nebezpečenstvo požiaru, úniku plynu, úniku vody. Tieto možnosti neraz ochránili človeka pred prípadným nebezpečenstvom.

Ďalej je nutné poznamenať, že zabezpečovací systém nemusí chrániť objekty len počas neprítomnosti obsluhy, ale obľúbenou alternatívou funkcie zabezpečovacieho systému je aj možnosť ochrany počas noci rozdelením systému na samostatné stráženie napríklad prízemia a poschodia domu tak, aby na poschodí spiaci užívateľ mal istotu že prízemie, prípadne garáž sú strážené systémom, nakoľko sú známe prípady vlámania práve počas noc, kedy majitelia svojho obydlia spali.

Ani zabezpečovacie systémy neobišla doba internetu a postupne aj výrobcovia komponentov zabezpečovacích systémov implementovali do ich funkcií mnohé možnosti inteligentných prvkov. Takto je možné pomocou mobilnej aplikácie, alebo SMS jednuduché ovládanie brán, žalúzií, závlahy a iných potrebných vecí v domácnosti ovládať aj na diaľku. V podstate môžeme povedať, že možnosti riadenia iných zariadení pomocou zabezpečovacích systémov sú neobmedzené. Veľkou výhodou takéhoto riadenia je napríklad pomocou jediného príkazu.  cez mobilnú aplikáciu spravovať naraz viacero zariadení. Napríklad pri vyvolanom poplachu sa rozsvietia svetlá v okolí objektu, alebo naopak po príchode domov sa okrem odkódovania objektu automaticky otvorí garážová brána, rozsvieti sa chodník a podobne.

 

Priblížme si teraz aspoň tie základné komponenty, ktoré musí obsahovať každý zabezpečovací systém.

Ústredňa zebezpečovacieho zariadenia: je jeho hlavnou časťou a zároveň aj riadiacim a vyhodnocovacím prvkom. Doska plošného spoja je umiestnená v rozvodnici na povrchu steny alebo pod omietkou. Do ústredne sú pripojené všetky potrebné detektory, klávesnice, ale aj komunikátory a sirény na oznámenie narušenia. Ústredňa zabezpečovacieho systému obsahuje aj záložný akumulátor pre udržanie funkcie ochrany počas výpadku sieťového napájania.

 

Klávesnica zabezpečovacieho zariadenia: je prvok systému, s ktorým sa užívateľ dostáva do kontaktu najčastejšie. Slúži v prvom rade. Klávesnice poznáme v rôznych prevedeniach, či už základné LED diódové, alebo modernejšie LCD klávesnice s displejom. Najvyšším štandardom klávesníc sú klávesnice v prevedení dotykového panelu – tabletu, pomocou ktorých vieme už v objekte nahradiť aj jednoduchý inteligentný systém.


Detektory a hlásiče poplachu:
sú ďalšou podstatou a neoddeliteľnou časťou EZS. Slúžia ako hlavné prvky na monitorovanie chránených priestorov a každú detekciu neoprávneného narušenia monitorovanej zóny okamžite odošlú do riadiacej ústredne. Pre rôzne typy priestorov a chránených predmetov poznáme veľké množstvo typov detektorov ako sú napríklad: infračervené detektory pohybu, detektory požiaru, detektory úniku vody a plynu, detektory umeleckých diel-obrazov, magnetické detektory otvorenia dverí a okien, detektory rozbitia skla a podobne. 


Prvky hlásenia poplachovej správy:
sú napríklad sirény, GSM komunikátory, ale aj vysielače na pult centrálnej ochrany polície. Tieto prvky slúžia ako výstupy poplachovej správy v prípade narušenia objektu. Sirény rozdeľujeme na vonkajšie a vnútorné. Sirény majú poväčšine okrem akustického aj optický signalizátor, ktorý v tme umožňuje rýchlejšiu identifikáciu narušeného objektu. GSM komunikátor dokáže upozorniť na dané telefónne čísla majiteľov objektu o vzniknutom poplachu či už pri narušení objektu páchateľom, výpadku napájania 230V, alebo inej poruche systému. Komunikátory pripojené na pult centrálnej ochrany objektov so zásahom pomocou polície sa využívajú hlavne pre objekty s vyššou mierou rizika narušenia.

 

 

Zabezpečovacie systémy ponúkame v tej najvyššej kvalite a štandardoch, ktoré sú určené príslušnými normami a bezpečnostnými odporúčaniami.

Pre spracovanie ponuky pre ochranu Vášho objektu nás neváhajte kontaktovať pomocou krátkeho kontaktného formulára. Ozveme sa Vám v čo najkratšom čase a spracujeme návrh podľa Vašich požiadaviek.

Od začiatku spolupracujeme s najväčšími svetovými výrobcami zabezpečovacích systémov, ktorí zaručujú dlhoročne funkčné zariadenia a tak Váš objekt bude dokonale chránený po celú jeho životnosť. Medzi hlavných dodávateľov prkov sú svetoznáme spoločnosti.

                                         

 

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať. Pozrieť kontakty