Ochrana proti odpočúvaniu

PREHLIADKY PRIESTOROV PROTI ODPOČÚVANIU

Ochrana udajov či už osobných, alebo firemných je v dnešnej dobe často spomínanou témou,
ktorej sa v rámci našej činnosti aktívne venujeme od roku 2008.

Únikom informácií je v dnešnej dobe vo veľkom rozmachu vzhľadom na ľahký prístup k amatérskym, alebo sofistikovanejším odpočúvacím zariadeniam či už v rôznych obchodoch, alebo internetových predajoch.

Počas výkonu práce v oblasti rádiovej techniky, mikroelektroniky a VF techniky v súvislosti s ich vyhľadávaním v priestoroch voči nežiaducej inštalácii, sa naše skúsenosti neustále zdokonalovali.

Ponúkame Vám produkty, ktoré Vám umožnia zaistit aktívnu aj pasívnu ochranu voči nežiadúcim únikom informácií a odpočúvaniu. Ponúkame inštalácie zariadení proti odpočúvaniu s kompletným zaškolením v prípade nainštalovania zariadenia vo Vašom priestore.

Pre vyhľadávanie odpočúvacích zariadení používame modernú metodiku a profesionálnu výbavu.

Okrem profesionálnych služieb Vám poskytujeme záväzok maximálnej diskrétnosti a profesionálneho prístupu.

Prispôsobujeme sa Vaším potrebám a naše služby poskytujeme aj počas sviatkov, mimo pracovných hodín, v noci, alebo podľa dohody.
Pôsobíme a služby poskytujeme nie len Slovenskej Republiky.

V oblasti  ochrany protiodpočúvaniu a  úniku Vašich informácií Vám ponúkame nasledovné služby a produkty:

 • prehliadky priestorov proti odpočúvaniu
 • vyhľadávanie skrytých kamier v priestoroch kancelárií, zasadacích miestností, atď..
 • preverenie Vašich zariadení proti nežiaducemu zásahu tretej strany pri inštalovaní odpočúvacích zariadení
 • inštalácia aktívnych zariadení zabezpečujucih ochranu proti úniku informácií napr. cez okná, steny, atď..
 • preverenie zásuvkových a telefónnych rozvodov
 • vyhľadávanie odpočúvacích zariadení v automobiloch a mobilných zariadeniach
 • vyhľadávanie odposluchov nainštalovaných na pevných linkách
 • kontrola mobilných telefónov voči nežiaducemu nainštalovaniu odpočúvacích zariadení

Po vykonaní prehliadky u zákazníka poskytujeme aj následné zabezpečenie priestoru:

 • inštalácia šumových generátorov znemožnujúcich odposluch cez okná, steny, stropy
 • inštalácia rádiových skenerov, ktoré zistia narušenie priestoru odpočúvacím zariadením
 • inštalácia zabezpečovacích zariadení voči narušeniu
 • inštalácia kamerových systémov a systémov na kontrolu v stupu

 

Príklady pre odpočúvacie zariadenia

Rádiové odpočúvacie zariadenia sa ľahko inštalujú v zásuvkách, darčekových predmetoch, svietidlách, počítačoch a tak ich odhalenie bez potrebného meracieho vybavenia je častokrát nemožné.

 

Rádiové odpočúvacie zariadenie DIGITAL s PCM 16-bit algoritmom pre AD konverziu

 

Príklad odpočúvacieho zariadenia ako systém KAMUFLOVANÝ V PRENOSNOM pre frekvenčné pásmo 416.5 – 423.5 MHz

 

Profesionálna VF PLOŠTICA inštalovaná vo funkčnej 230V roztrojke vo frekvencii 416.5 – 423.5 MHz
Zariadenie pre odposluch cez stenu, ktoré umožňuje odpočúvať rozhovory cez rôzne prekážky zosilňovaním vibrácií zvuku

UPOZORNENIE:

Zariadenia umožňujúce odpočúvanie, alebo iné získavanie informácií od subjektov NEPREDÁVAME a ani nepodávame o nich žiadne informácie. Inštalácia a akékoľvek používanie týchto zariadení na úkor druhej strany je v rozpore so zákonom!

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať. Pozrieť kontakty