Ochrana osobných údajov

GDPR (General Data Protection Regulation)
Ochrana a spracovanie osobnýchch údajov, práva dotknutej osoby

Vážení obchodní partneri,
v nižšie uvedenom prehlásení sa dočítate potrebné informácie ohľadom spracúvania osobných údajov. Pre Vaše akékoľvek otázky k vami poskytnutému súhlasu nás kontaktujte elekronicky na: gdpr@alco.sk

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasom so spracovaním osobných údajov povoluje dotknutá osoba spoločnosti ALCO.SK, s.r.o., so sídlom Malé Stankovce 237, 913 11, IČO: 45601259, zapísanej vo verejnom registri vedenom na Okresnom súde v Trenčíne, oddiel Sro, vložka číslo 23214/R (Ďalej len „Správca“), aby v zmysle zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“) spracovávala tieto osobné údaje dotknutej osoby:

 • meno a priezvisko
 • názov spoločnosti
 • adresa, sídlo spoločnosti
 • e-mail
 • telefónne číslo
 • EČ vozidla

Meno, priezvisko, názov spoločnosti, adresa, telefónne číslo a e-mail, prípadne EČ vozidla je nutné spracovať za účelom spracovania cenových ponúk a návrhov pre realizáciu dohodnutých požadovaných systémov, alebo zariadení. Pri motorových vozidlách spracúvanie a evidencia EČ pri inštalácii a demontáži GPS telematických jednotiek zmluvných partnerov pre poistenie od spoločnosti Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava. Tieto údaje budú Správcom spracúvané po dobu 2 rokov.


Spracovanie osobných údajov

Súhlasom so spracovaní osobných údajov udeľuje dotknutá osoba svoj výslovný súhlas s vyššie uvedeným spracovaním. Súhlas možno vziať kedykoľvek späť, a to napríklad zaslaním emailu, alebo zasláním listu na kontaktné údaje správcovskej spoločnosti ALCO.SK, s.r.o., Malé Stankovce 237, 913 11.

 • Spracovanie osobných údajov je vykonávané Správcom.
 • Spracovanie osobných údajov môžu vykonávať prípadne aj ďalší poskytovatelia, alebo dodávatelia produktov jednotlivých systémov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť Správcu využíva:
  • Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova 2, 812 72, Bratislava, v zastúpení oddelením ochrany objektov Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne 
  • Generali Poisťovňa, a.s., Lamačská cesta 3/A 841 04 Bratislava
 • Všetci ďaľší poskytovatelia, alebo dodávatelia produktov, služieb a aplikácií, ktoré v súčasnej dobe spoločnosť Správcu využíva rovnako dodržiavajú pravidlá ochrany osobných údajov.


Práva na opravu, zabudnutie a prístup k osobným údajom dotknutej osoby

Prosím vezmite na vedomie, že podľa zákona o ochrane osobných údajov má dotknutá osoba právo:

 • vziať súhlas kedykoľvek späť,
 • vyžiadať od nás informáciu, aké vaše osobné údaje spracovávame,
 • vyžiadať od nás vysvetlenie ohľadne spracovania osobných údajov,
 • vyžiadať si u nás výpis týchto údajov a tieto nechať aktualizovať alebo opraviť,
 • požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov,
 • v prípade pochybností o dodržiavaní povinností súvisiacich so spracovaním osobných údajov obrátiť sa na nás, alebo na Úrad na ochranu osobných údajov.
Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať. Pozrieť kontakty