Kontakt

Fakturačné údaje

ALCO.SK, s.r.o.
Malé Stankovce 237
Trenčianske Stankovce 913 11

IČO: 45601259
IČ-DPH: SK2023064032

Bankové spojenie
Tatra banka, a.s., IBAN: SK8011000000002929839541

  • spoločnosť ALCO.SK, s.r.o. je zapísaná v Obchodnom registri
    Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 23214/R
  • spoločnosť ALCO.SK, s.r.o. je platcom DPH
  • licencia na prevádzkovanie technickej služby vydaná Krajským
    riaditeľstvom policajného zboru Trenčín pod číslom: PT-001122

Kontaktné údaje

Mgr. Ladislav Husár – konateľ
Mobil: +421 911 911 876
E-mail: alco@alco.sk
Gabriela Jančovičová – ekonómka
E-mail: jancovicova@alco.sk
Stanislav Kopúň – hlavný elektrotechnik
E-mail: kopun@alco.sk
Mgr. Juraj Červeňan - IT technik
E-mail: cervenan@alco.sk
Stanislav Chlebana – montážny technik
E-mail: chlebana@alco.sk
Jakub Malovec – montážny technik
E-mail: malovec@alco.sk

Napíšte nám

    Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať. Pozrieť kontakty