Certifikáty

Bez neustáleho zlepšovania a vzdelávania sa nieje možné vykonávať žiadne služby profesionálne.

Našim cieľom je byť lepší ako včera a preto dbáme na neustále sledovanie nových trendov,
predpisov a súborov noriem.

Školenia nám dodávajú nové obzory a cenné vedomosti, ktoré nám pomáhaju byť vždy o krok vpred.

 

 

UPOZORNENIE:

Nie každý je odborník! Medzi firmami sa vyskytujú spoločnosti bez potrebných oprávnení a platných licencií na prevádzkovanie technickej služby. Takýmto spôsobom a ponúkaním služieb porušujú zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti. Pri riešení vlámania, alebo poškodenia majetku Vám poisťovňa nemusí nahradiť škodu v plnom rozsahu! Taktiež záznamy z bezpečnostných systémov polícia nemusí uznať ako dôverihodné. Obráte sa vždy iba na profesionálov.

Máte záujem? Neváhajte nás kontaktovať. Pozrieť kontakty