Innovation

Easy to Remember

Zabezpečovacie systémy

zabezpecovacky

Zabezpečovacie systémy pre hlásenie narušenia patria v dnešnej dobe už k bežnému neoddelitelnému štandardu prevádzok, objektov, rodinných domova iných úžitkových priestorov. Vďaka už dnes prijateľnej cenovej relácii sú tieto systémy čoraz rozšírenejšie.

Podľa možnosti inštalácie v danom priestore poznáme komponenty zabezpečovacích systémov ako drôtové, alebo rádiové-bezdrôtové. Vo väčšine prípadov sa používajú drôtové komponenty , nakoľko pri rádiových systémoch je nutná pravideľná výmena batérií v komponentoch a celkové možnosti funkčného celku sú menšie.

Zabezpečovací systém neposkytuje užívateľovi len ochranu objektu pred vniknutím nežiaducej osoby, ale v neposlednom rade sú aj nástrojom pre lepší pocit bezpečia aj po iných stránkach. Zabezpečovací systémnavrhnutý efektívne dokáže napríklad pomocou komunikátora GSM upozorniť užívateľa objektu na prípadné vzniknuté nebezpečenstvo požiaru, úniku plynu, úniku vody. Tieto možnosti neraz ochránili človeka pred prípadným nebezpečenstvom. Zabezpečovací systém nemusí teda chrániť objekty len počas neprítomnosti obsluhy, ale obľúbenou alternatívou  nastavenia zabezpečovacieho systému je aj funkčnosť ochrany počas noci rozdelením systému na samostatné stráženie napríklad prízemia a poschodia rodinného domu tak, aby na poschodí spiaci užívateľ mal istotu že prízemie prípadne garáž a pivnice sú strážené systémom, nakoľko sú známe viaceré prípady vlámania do objektu práve počas noci a spánku majiteľov objektu.

Zabezpečovací systém vybudovaný z kvalitných komponentov umožňuje obrovské možnosti použitia a variánt funkčnosti celku.

Základné komponenty elektronických zabezpečovacích systémov:

ůstredňa zabezpečovacieho zariadenia: je hlavnou časťou každého zabezpečovacieho systému. Doska plošného spoja je umiestnená v OCEP rozvnodnici na povrchu steny alebo pod omietkou. Do ústredne sú pripojené detektory buď drôtovo alebo pomocou rádiového signálu. Ústredňa zabezpečovacieho systému riadi celý chod kompletu a vyhodnocuje signály zo snímačov podľa vopred určeného programu v stave prítomnosti, alebo neprítomnosti obsluhy. Následne po vyhodnotení signálov upozorní obsluhu pomocou výstupu poplachovej správy sirénou, alebo iným spôsobom. Ústredne zabezpečovacieho systému obsahujú aj záložný akumulátor danej kapacity, ktorý dokáže v prípade náhodného, alebo zámerného odpojenia napájania 230V v objekte udržať po určitý čas celý systém vo funkčnom stave stráženia.

Snímka obrazovky 2013-09-15 o 11.59.32

– ovládacie prvky systému: slúžia pre informácie o stave a riadenie činnosti zabezpečovacieho zariadenia. Najčastejším ovládacím prvkom systému je klávesnica. Klávesnice pre zabezpečovacie systémy sú v rôznych typoch prevedení, či už jednoduché LED diodové klávesnice, alebo modernejšie LCD klávesnice s displejom pre komfortnejšiu obsluhu. Systémy je možné taktiež ovládať aj pomocou bezdrôtových diaľkových ovládačov, príveskov, ako aj pomocou SMS príkazov cez mobilné telefóny.

klávesnice ezs

– detektory EZS systému: sú ďaľšou podstatou časťou systému. Slúžia na monitorovanie daných priestorov a prípadnú detekciu narušenia monitorovanej zóny okamžite hlásia ústredni zabezpečovacieho zariadenia. Pre rôzne typy priestorov a chránených predmetov poznáme veľké množstvo typov detektorov ako sú napríklad: infračervené detektory pohybu, detektory požiaru, detektory úniku vody a plynu, detektory umeleckých diel-obrazov, magnetické detektory otvorenia dverí a okien, detektory rozbitia skla a iné…

detektory

– sirény a oznamovacie prvky: slúžia ako výstupy poplachovej správy v prípade narušenia objektu. Sirény rozdeľujeme na vonkajše a vnútorné. Niektoré kvalitnejšie vonkajšie sirény obsahujú dvojité opláštenie a zabudovaný záložný akumulátor, ktorý zabezpečí signalizáciu aj v prípade ztrhnutia sirény z podkladu. Sirény majú poväčšine okrem akustického aj optický signalizátor, ktorý v tme umožňuje rýchlejšiu identifikáciu narušeného objektu. Výborným doplnkom výstupu poplachovej správy sú v dnešnej dobe často rozšírené tzv. GSM komunikátory. GSM komunikátor dokáže upozorniť na dané telefónne čísla majiteľov objektu o vzniknutom poplachu či už pri narušení objektu páchateľom, výpadku napájania 230V, alebo inej poruche systému. Pre objekty s vyšou mierou rizika narušenia je možné elektronické zabezpečovacie systémy pripojiť aj na tzv. PCO- pulty centralizovanej ochrany, ktoré vlastnia policajnné oddelenia alebo prevádzky SBS.

sirény

V prípade záujmu o inštalaciu kvalitného zabezpečenia Vášho majetku v rámci celej SR sa vždy obrátte na odborníkov, ochotne Vám poradíme a efektívne navrhneme kvalitné zabezpečovacie zariadenie s garantovanou spokojnosťou obsluhy.

Využite prosím uvedené kontakty:talk please

Snímka obrazovky 2013-09-15 o 13.10.20