Innovation

Easy to Remember

Kontakt

ALCO.SK, s.r.o.
Malé Stankovce 237
Trenčianske Stankovce 913 11

IČO: 45601259
IČ-DPH: SK2023064032

 

Kontaktná osoba: Mgr. Ladislav Husár – konateľ 
mobil: +421 911 911 876

 

W: http://www.alco.sk
E: alco@alco.sk

 

  • Bankové spojenie: Tatrabanka 2929839541/1100
  • Spoločnosť ALCO.SK, s.r.o. je platcom DPH.
  • Spoločnosť ALCO.SK, s.r.o. je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín. vložka číslo: 23214/R
  • Licencia na prevádzkovanie technickej služby vydaná Krajským riaditeľstvom policajného zboru Trenčín pod číslom: PT-001122