Innovation

Easy to Remember

Rozvádzač pre INELS

Každá elektroinštalácia v rodinnom dome, alebo inom objekte potrebuje pre svoju funkčnosť hlavný rozvod kabelážových vedení, ktoré končia v hlavnom, alebo podružnom elektrickom rozvádzači. Inteligentný riadiaci systém musí mať taktiež svoje riadiace prvky a aktory umiestnené a nainštalované v rozvodnej skrini. Podľa zložitosti a rozmerov daného objektu sú tieto prvky klasickej inštalácie spolu s prvkymi inteligentného ovládania v spoločnej rozvodnici, alebo v samostatných rozvodniciach.

Spoločný rozvádzač pre silovú časť vrátane implementácie inteligentných prvkov môže vyzerať aj takto:

img_01451

Výroba takéhoto rozvádzača sa vyznačuje mnohými hodinami príprav a koštrukčných návrhov tak, aby celková zostava zodpovedala požiadavkám daného objektu pre inteligentné riadenie.

  • začiatku výroby rozvádzača predchádza grafický návrh panelu a rozmiestnenie všetkých prvkov:

alco_inels_rozvadzac_00

  • ak je grafický návrh rozvádzača spracovaný, je zrejmé aká je potrebná veľkosť samotného montážneho panelu tak, aby sa všetky potrebné komponenty zmestili na svoje miesta:

alco_inels_rozvadzac_01

  • plechové montážne tablo je potrebné osadiť perforovanými žľabmi pre vedenie kabeláže, pre interné prepoje rozvádzača:

alco_inels_rozvadzac_03

  • umiestnenie komponentov na predpripravený panel s DIN lištami a žľabmi:

alco_inels_rozvadzac_04

  • osadené komponenty je nutné zapojiť do jednotného funkčného celku inteligentného rozvádzača:

alco_inels_rozvadzac_06

  • ak sú všetky komponenty zapojené prichádza na rad oživenie a naprogramovanie prvej konfigurácie riadiacej jednotky pre iNELS riadenie:

alco_inels_rozvadzac_08

  • otestovaný panel s úvodným konfiguračným súborom v riadiacej jednotke je pripravený na odvoz do miesta inštalácie:

alco_inels_rozvadzac_09

  • v mieste inštalácia zatial montážna partia pripravila korpus pre montážny panel a všetky kabeláže, ktoré sa pripoja do rozvádzača:

alco_inels_rozvadzac_10

  • pripájanie vodičov z objeku na pripravené body v inteligentom rozvádzači:

alco_inels_rozvadzac_11