Innovation

Easy to Remember

Prínosy pre Vás!

Snímka obrazovky 2014-03-07 o 23.23.08

Inteligentné ovládanie má v praxi pre užívateľa mnohé prínosy:

Komfort

 • stmievacie funkcie (postupný nábeh/dobeh, soft štart, svetelné scény)
 • ovládanie cez dotykový displej (zabudovaný v stene, kompletný prehľad)
 • ovládanie bežným diaľkovým ovládačom (napríklad od Vášho TV alebo HIFI)
 • ovládanie hlasom (jednotka Sophy, ktorá reaguje na hlasové povely)
 • regulácia teploty podľa vopred nastavených programov  a to v každej miestnosti samostatne
 • možnosť ovládania cez mobilný telefón, počítač a internet

Úspory

 • súčasťou je regulácia vykurovania a/alebo klimatizácie
 • časové alebo časovo obmedzené spínania
 • regulácia osvetlenia (je možné dosiahnuť až  10 % úspor elektrickej energie)
 • závisle spínanie (napr. pri súmraku, pri nastavenej teplote …)
 • blokovanie vybraných spotrebičov pri vysokej tarife elektromera
 • eliminácia nechcene zapnutých spotrebičov (napr. pri absencii pohybu vypne svetlo)

Bezpečnosť

 • alarm s rozšírenými funkciami je súčasťou systému
 • systém je vybavený vlastnou klávesnicou, ktorá môže byť ovládaná  kódom alebo prístupovou kartou
 • všetky nastavenia a prístupy sú zaheslované na niekoľkých úrovniach
 • ochrana domu pri zlom počasí (žalúzie pri silnom vetre alebo búrke), nečakaných udalostiach (poruchy v sieti, prepätie, preťaženie), živelných pohromách (senzor zaplavenia, dymový senzor)
 • bioinštalácia: vypnutie nepoužívaného elektrického obvodu (napr. spálňa počas spánku)
 • nastavenie ideálnych podmienok pre spánok Vašich detí (postupné  zhasínanie, príjemná teplota, sledovanie pohybu – babysiting )
 • dotykové časti senzorov sú napájané bezpečným napätím 27 V

Prehľad

 • systém Vás informuje o zvolenej udalosti/udalostiach SMS správou
 • kdekoľvek na svete, kde máte prístup na internet, sa môžete ku svojmu domu pripojiť a skontrolovať alebo zmeniť stav
 • integrovaný zabezpečovací systém môže byť prepojený s bezpečnostnou  agentúrou

Automatizácia

 • funkcie sa vykonávajú automaticky na základe určenej veličiny (čas, teplota, úroveň, osvetlenia, pohybu osôb, sily vetra ..)
 • je možné vykonať niekoľko funkcií na základe jedného povelu alebo udalosti  (napr. pri zotmení iNELS zatiahne žalúzie, rozsvieti svetlá, zvýši izbovú teplotu a zapne televízor..)
 • príchodové/odchodové funkcie: po zadaní kódu (alebo načítaní karty) na  klávesnici, systém automaticky nastaví elektrické spotrebiče podľa rozpoznaného užívateľa

Design

 • moderný design ovládacích tlačidiel, termostatov, hlasových senzorov, vypínačov a zásuviek – všetko v prevedení prírodných materiálov Logus90
 • možnosť kombinácie v rôznych farbách a vo viacnásobných rámčekoch
 • dotykový displej – moderné príjemné spestrením Vášho domu

Rýchlosť a doba inštalácie

 • výrazne nižšia vďaka zbernicovej inštalácii
 • jednotky sú namontované a až potom oživované

Operatívnosť zmien a jednoduché rozšírenie

 • v budúcnosti je možné doplniť alebo zameniť jednotky
 • funkcie sa dajú meniť cez PC a to aj vzdialene (nie je nutný výjazd technika)

Asistívna technológia

 • hlasové a diaľkové ovládanie pre imobilných
 • zvukové správy pre nevidomých (jednotka Sophy reprodukuje vopred nahovorené správy)
 • jedným povelom je možné vykonať niekoľko akcií (pre nemohúcich)
 • ovládanie počítačom z jedného miesta (pre imobilných)